שיש נגריית קליפורניה

הקולקציה החדשה 2012-2013

מהיצרן ישירות ללקוח

 
אורנמנט / מק"ט 700

אורנמנט / מק"ט 700

מידע נוסף
אדם / מק"ט 710

אדם / מק"ט 710

מידע נוסף
אביב / מק"ט 720

אביב / מק"ט 720

מידע נוסף
דורון / מק"ט 730

דורון / מק"ט 730

מידע נוסף
אילנית / מק"ט 740

אילנית / מק"ט 740

מידע נוסף
איריס / מק"ט 750

איריס / מק"ט 750

מידע נוסף
נוגה / מק"ט 760

נוגה / מק"ט 760

מידע נוסף
שרית / מק"ט 770

שרית / מק"ט 770

מידע נוסף
טובה / מק"ט 780

טובה / מק"ט 780

מידע נוסף