שיש נגריית קליפורניה
פיקוס 6 ליטר פיקוס 10ליטר פיקוס 20 ליטר