שיש נגריית קליפורניה
 

כיורים ומשטחי שיש יצוק

דגם

מידה

תמונה

כיור B

כיור A גדול

כיור A קטן

כיור עגול

כיור C

כיור צדף

כיור מטבח 50/40

מטבח א

כיור מטבח 60/40

מטבח ב

כיור D גדול

כיור D קטן   כיור קטןD