שיש נגריית קליפורניה

הקולקציה החדשה 2012-2013

מהיצרן ישירות ללקוח

 
דקל צף / מק"ט 510

דקל צף / מק"ט 510

מידע נוסף
דותן / מק"ט 520

דותן / מק"ט 520

מידע נוסף
ליאור / מק"ט 530

ליאור / מק"ט 530

מידע נוסף
מלי כפול / מק"ט 540

מלי כפול / מק"ט 540

מידע נוסף
מלי / מק"ט 550

מלי / מק"ט 550

מידע נוסף
מורן / מק"ט 560

מורן / מק"ט 560

מידע נוסף
נורית / מק"ט 570

נורית / מק"ט 570

מידע נוסף
ריטה / מק"ט 580

ריטה / מק"ט 580

מידע נוסף
רוני / מק"ט 590

רוני / מק"ט 590

מידע נוסף
טל / מק"ט 600

טל / מק"ט 600

מידע נוסף
טליה / מק"ט 610

טליה / מק"ט 610

מידע נוסף
ורד / מק"ט 620

ורד / מק"ט 620

מידע נוסף